TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement)

Les TAC, a més de ser un vehicle d’accés a la informació que s’ha d’aprendre a utilitzar de forma adequada, ens permeten acostar el món real a l’aula i, fins i tot, poder interactuar-hi; també ens ofereixen la possibilitat de compartir el que sabem i el que hem après o bé de col·laborar amb altres per aprendre plegats.

Creiem que les TAC, com a eina de suport en la construcció de coneixement, poden ajudar els nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge a l’escola i, per als més grans, pot ser una eina per seguir aprenent de forma autònoma. És per això que des dels més petits fins als més grans en fan ús de diferents maneres i des de diferents àmbits segons l’edat.

Utilitzem les TAC com a recurs educatiu al servei dels continguts curriculars i com a eina per promoure una sèrie de competències i valors que són necessaris per als alumnes i ciutadans del segle XXI. Ens referim a aspectes com la creativitat, la capacitat de treballar en equip, la resolució de problemes i l’interès per la tècnica i la tecnologia.

L’escola disposa de diferents pissarres digitals interactives que s’utilitzen en funció de les activitats que es desenvolupen a les diferents matèries, així com d’aules d’informàtica i ordinadors portàtils disponibles per als alumnes més grans.

Al llarg de l’educació infantil i primària realitzem diferents tallers per treballar les competències digitals en cada cicle. Tots aquests tallers tenen en comú que treballen, mitjançant les TAC, aspectes com la identificació de problemes, l’establiment d’objectius, la planificació, l’aprenentatge per assaig-error, etc. La dinàmica de la classe és oberta, amb molta presència de l’intercanvi d’idees i de la col·laboració.

Actualment, a banda de la utilització de les TAC com a eina de suport de les diferents àrees, els tallers que realitzem són:

  1. Finals d’educació infantil: Tux Paint. Programa de dibuix que permet que els nens i les nenes es familiaritzin amb la utilització d’un programa: menú, controls, eines, etc. Els permet comprendre el funcionament bàsic d’un programa com a dispositiu per crear i expressar-se.
  2. Cicle inicial: Anàlisi de videojocs com activitat que promou l’observació, l’aprenentatge per assaig-error i l’anàlisi de situacions. Realització d’un curt de dibuixos animats per treballar la seqüenciació i la planificació, així com aspectes de llengua i creativitat.
  3. Cicle mitjà: Taller de creació de videojocs. Per fer aquesta activitat utilitzem Scratch, desenvolupat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology). En aquest taller es treballa el procés de planificació, seqüenciació, detecció d’errors i revisió de la fenia feta que comporta l’elaboració d’un programa informàtic. Aquesta activitat va ser mereixedora del 3r Premi ITworldEDU 2010 a la millor solució tecnològica elaborada per centres educatius dins la categoria d’eines i aplicacions didàctiques per a la pràctica docent i continguts digitals.
  4. Cicle superior: Es continua el treball iniciat amb l’Scratch, utilitzant sensors per crear narracions digitals ampliades. Aquest tipus de narració implica que la història succeeixi tant a la pantalla com al món real.
  5. 1r d’ESO: Des de l’àrea de tecnologia es treballa la programació amb l’Scratch. També s’utilitza el Geogebra (per geometria) i el Wings3D (per modelació).
  6. 2n d’ESO: La programació es treballa amb Arduino i el dibuix amb el Gimp.  Com a 1r d’ESO, també treballem en el projecte Science Bits.
  7. 3r d’ESO: També des de l’àrea de tecnologia treballem el disseny i la modelació amb programes com el Floor Planer, Sweet Home, Libre CAD-Free CAD i AppInventor.
  8. 4t d’ESO: A tecnologia i a informàtica (assignatures optatives) es treballa la programació amb Python i Scratch-Arduino. També es fa un taller de ràdio i s’utilitzen tauletes gràfiques. Altres programes amb què treballem són el Blender i l’Inkscape.
  9. Durant tota l’etapa de l’ESO l’alumnat utilitza diàriament la plataforma Moodle i les eines integrades al Drive de Google.

 

Agenda

dimecres 25 d'abril
Els noies i noies de biologia de 4t d’ESO visitem la màquina Anatomage a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna.
dijous 26 d'abril
Els nens i nenes d’educació infantil anem de colònies a Can Brugarola.
dijous 26 d'abril
L’alumnat d’ESO participem en una xerrada d’ACNUR a l’escola.
divendres 27 d'abril
El grup de 1r d’ESO anem al CaixaForum a visitar l’exposició “Músiques a l’antiguitat”.
dimecres 2 de maig
Els nens i nenes de cicle inicial i mitjà anem de colònies a Cal Gort.
dimecres 9 de maig
Tota l’ESO anem a passejar per Collserola!
dijous 10 de maig
El grup de biologia de 4t d’ESO anem al Parc de la Ciutadella a visitar l’exposició “De quina espècie és?”
dilluns 14 de maig
L’alumnat d’educació infantil anem a veure “El petit elefant” al SAT.
dilluns 14 de maig
La Guàrdia Urbana fa un taller sobre xarxes socials a l’alumnat de 4t d’ESO.

Veure'n més